Barbro Nilsson Lundgren 070-6331192 utbildninginorr@gmail.com

Målgrupper för utbildningar

Utbildningar i svenskt teckenspråk, tecken som stöd och tecken som alternativ och kompletterande kommunikation vänder sig till olika målgrupper inom: 

– förskola, skola  och fritidshem

– elevhälsans verksamhet 

– korttidsboenden och gruppboenden

– daglig verksamhet

– personlig assistansverksamhet

– hörselrehabilitering och habilitering, med flera 

 

 

Utbildningarna erbjuds även vårdnadshavare till teckenspråkiga barn eller till barn som använder Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation.

Utifrån målgrupp och nivå erbjuds en väl anpassad utbildningsplan.

Tecken i förskolan – Ett verktyg för att stärka språk och kommunikation, är en riktad utbildning och vänder sig till pedagoger som arbetar inom förskolan.

Samtliga utbildningar anordnas av beställaren på vald plats. I utbildningsmaterialet används digitala verktyg där deltagarna får tillgång till en webbaserad utbildningsportal. Här ges möjlighet att studera inspelade övningar.

​Välkommen att kontakta mig för mera information om utbildningarnas innehåll och upplägg.

 

 

Kontakt

Svenskt teckenspråk

Det svenska teckenspråket är ett självständigt språk med eget lexikon och en egen grammatik. Språket uppfattas med ögonen och uttrycks med händerna, kroppen och ansiktets olika signaler. Tecken i det svenska teckenspråket är språksymboler på samma sätt som ord  är symboler i talade språk. 

Tecken som stöd

Tecken som stöd, ofta förkortat TSS, används främst för att förtydliga och ge stöd för avläsning av det talade språket.  Tecknen som används hämtas från det svenska teckenspråket.

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation

Ibland behövs andra vägar än tal för att kommunikation ska bli möjlig; AKK, Alternativ och kompletterande kommunikation.  Det finns flera olika AKK-sätt som exempelvis  bilder, symboler och talande hjälpmedel.
Den mest använda AKK-formen är tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, förkortat TAKK.

Tecken i förskolan

Att arbeta för att stärka kommunikation och språkförmåga i förskolan innebär att ha fokus på språk och samspel i hela lärandet. Barn tillägnar sig språk i olika takt och för att stötta alla barns möjligheter att kommunicera i meningsfulla sammanhang är tecken ett kraftfullt komplement till det talade språket.