Barbro Nilsson Lundgren 070-6331192 utbildninginorr@gmail.com

Svenskt teckenspråk  

 Svenskt teckenspråk är ett svenskt språk och en
etablerad del av den språkliga mångfalden i Sverige. Det svenska teckenspråkets ställning regleras i språklagen  (SFS 2009:600). I denna lag har teckenspråket en ställning som motsvarar de nationella minoritetsspråken. Språket är ett självständigt språksystem med eget lexikon och en egen grammatik. 

 

Svenskt teckenspråk

Det svenska teckenspråket är ett självständigt språk med eget lexikon och en egen grammatik. Språket uppfattas med ögonen och uttrycks med händerna, kroppen och ansiktets olika signaler. Tecken i det svenska teckenspråket är språksymboler på samma sätt som ord  är symboler i talade språk. 

Målgrupper för utbildningar

Utbildningar i svenskt teckenspråk, tecken som stöd och tecken som alternativ och kompletterande kommunikation vänder sig till olika målgrupper inom: 

– förskola, skola  och fritidshemsomsorg

– elevhälsan

– korttidsboenden och gruppboenden

– daglig verksamhet

– personlig assistentverksamhet

– hörselrehabilitering och habilitering, med flera 

 

 

Utbildningarna erbjuds även vårdnadshavare till teckenspråkiga barn eller till barn som använder Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation.

Utifrån målgrupp och nivå erbjuds en väl anpassad utbildningsplan.

Tecken i förskolan – Ett verktyg för att stärka språk och kommunikation, är en riktad utbildning och vänder sig till pedagoger som arbetar inom förskolan.

Samtliga utbildningar anordnas av beställaren på vald plats. I utbildningsmaterialet används digitala verktyg där deltagarna får tillgång till en webbaserad utbildningsportal. Här ges möjlighet att i efterhand studera inspelade övningar.

​Välkommen att kontakta mig för mera information om utbildningarnas innehåll och upplägg.

 

 

Kontakt