Barbro Nilsson Lundgren 070-6331192 utbildninginorr@gmail.com

Att tala och teckna samtidigt

Tecken som stöd och Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, ofta förkortat TAKK, är ett visuellt kommunikationsstöd till det talade språket. Det betyder att tal och tecken används samtidigt. Detta är inte samma sak som att erbjuda teckenspråk. Olika målgrupper använder sig av tecken, både som stöd för förståelse och uttryck av språk. De tecken som används hämtas från det svenska teckenspråket.

   

   

   

  Anledningar till att erbjuda tecken som stöd kan vara:                                  

  •  Att ge stöd för avläsningen av det talade språket, vilket stöder personer med hörselnedsättning eller vuxendöva i att uppfatta talet. Det kan också vara ett språkstärkande verktyg för barn i språklig sårbarhet eller nyanlända med annat modermål och kan används i olika sammanhang. Detta kallas vanligen TSS, tecken som stöd. 
  • Att ge stöd för kommunikation, språkförståelse och lärande. Det används av personer med funktionsnedsättningar som på olika sätt påverkar talet och sättet att kommunicera. Ett sådant stöd är TAKK, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation.
  • Att stärka kommunikation och språkförmåga i förskolan för att ge alla barn möjlighet till delaktighet och samspel. Barn tillägnar sig språk i olika takt och för att stötta barns möjligheter att kommunicera i meningsfulla sammanhang är tecken ett bra komplement till det talade språket.

  Tecken som stöd

  Tecken som stöd, ofta förkortat TSS, används främst för att förtydliga och ge stöd för avläsning av det talade språket.  Tecknen som används hämtas från det svenska teckenspråket.

  Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation

  Ibland behövs andra vägar än tal för att kommunikation ska bli möjlig; AKK, Alternativ och kompletterande kommunikation.  Det finns flera olika AKK-sätt som exempelvis  bilder, symboler och talande hjälpmedel.
  Den mest använda AKK-formen är tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, förkortat TAKK.

  Tecken i förskolan

  Att arbeta för att stärka kommunikation och språkförmåga i förskolan innebär att ha fokus på språk och samspel i hela lärandet. Barn tillägnar sig språk i olika takt och för att stötta alla barns möjligheter att kommunicera i meningsfulla sammanhang är tecken ett kraftfullt komplement till det talade språket.