Barbro Nilsson Lundgren 070-6331192 utbildninginorr@gmail.com

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, TAKK, är en metod, inte ett eget språk. Tecken används tillsammans med talat språk för att stödja en persons kommunikation och språk. TAKK är ett sätt både för att förstå vad andra uttrycker och ett sätt att uttrycka sig själv. Tecknen hämtas från det svenska teckenspråket. Inom AKK, Alternativ och kompletterande kommunikation finns olika former som används beroende på förutsättningar, behov och situation. Ofta används flera olika AKK-sätt med en kombination av kroppskommunikation, tecken, föremål, bilder, symboler och talande hjälpmedel.

 

Målgrupper för utbildning;

  • personal inom anpassad grund- och gymnasieskola. 
  • personal på gruppboende och korttidsboenden
  • personal inom Daglig verksamhet
  • Personlig assistans 
  • personal inom Habilitering
  • vårdnadshavare som använder TAKK, med flera

Svenskt teckenspråk

Det svenska teckenspråket är ett självständigt språk med eget lexikon och en egen grammatik. Språket uppfattas med ögonen och uttrycks med händerna, kroppen och ansiktets olika signaler. Tecken i det svenska teckenspråket är språksymboler på samma sätt som ord  är symboler i talade språk. 

Tecken som stöd

Tecken som stöd, ofta förkortat TSS, används främst för att förtydliga och ge stöd för avläsning av det talade språket.  Tecknen som används hämtas från det svenska teckenspråket.

Tecken i förskolan

Att arbeta för att stärka kommunikation och språkförmåga i förskolan innebär att ha fokus på språk och samspel i hela lärandet. Barn tillägnar sig språk i olika takt och för att stötta alla barns möjligheter att kommunicera i meningsfulla sammanhang är tecken ett kraftfullt komplement till det talade språket.