Barbro Nilsson Lundgren 070-6331192 utbildninginorr@gmail.com

Tecken i förskolan – Ett verktyg för att stärka språk och kommunikation

 

Att arbeta för att stärka kommunikation och språkförmåga i förskolan innebär att ha fokus på språk och samspel i hela lärandet. Barn tillägnar sig språk i olika takt och för att stötta alla barns möjligheter att kommunicera i meningsfulla sammanhang är tecken ett kraftfullt komplement till det talade språket. 

Tecken behövs i förskolan när det finns barn som inte utvecklar kommunikation och språk som förväntat. För barn med annat modersmål än svenska kan tecken utgöra en brygga mellan språken, tecken kan vi använda till vilket talat språk som helst. Ökad kompetens om alternativa kommunikationssätt, som tecken, gör förskolan bättre rustad för att möta alla barn. 

Eframgångsfaktor för att påbörja användandet av tecken som ett språkstärkande verktyg är att hela personalgruppen utbildas  gemensamt. Då finns en möjlighet att både stötta och uppmuntra varandra i tecknandet

Utbildningen har en praktiskt inriktning där målet är att bygga upp ett aktivt basordförråd av tecken utifrån förskolans dagliga verksamhet. Valet av tecken till detta har sin utgångspunkt i kommunikation där vi behöver olika typ av ord för att kunna  samtala och samspela.

Övningarna  har fokus på språk och kommunikation där vi även reflekterar över hur vi på olika sätt kan stärka det talade språket med både gester, minspel, tecken och bildstöd. Visuella verktyg med stor betydelse för barn som möter utmaningar i sin språkutveckling.

Även sånger och ramsor ingår, samt att ni får verktyg för att arbeta vidare med användandet av tecken. Utbildningen anpassas efter era önskemål och kan även ges kvällstid i samband med förskolans egna verksamhetsmöten.

Målgrupper för utbildning är: Pedagoger och specialpedagoger i förskola och förskoleklass, Specialpedagoger inom Elevhälsan.

Svenskt teckenspråk

Det svenska teckenspråket är ett självständigt språk med eget lexikon och en egen grammatik. Språket uppfattas med ögonen och uttrycks med händerna, kroppen och ansiktets olika signaler. Tecken i det svenska teckenspråket är språksymboler på samma sätt som ord  är symboler i talade språk. 

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation

Ibland behövs andra vägar än tal för att kommunikation ska bli möjlig; AKK, Alternativ och kompletterande kommunikation.  Det finns flera olika AKK-sätt som exempelvis  bilder, symboler och talande hjälpmedel.
Den mest använda AKK-formen är tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, förkortat TAKK.

Tecken som stöd

Tecken som stöd, ofta förkortat TSS, används främst för att förtydliga och ge stöd för avläsning av det talade språket.  Tecknen som används hämtas från det svenska teckenspråket.