Barbro Nilsson Lundgren 070-6331192 utbildninginorr@gmail.com

Svenskt teckenspråk

 Det svenska teckenspråket är ett självständigt språk som uppfattas med ögonen och uttrycks med händerna, kroppen och ansiktets olika signaler. Talade och tecknade språk har både likheter och olikheter, men de har i princip samma uppbyggnad. Tecken och ord är språksymboler, det vill säga de har en form och en betydelse, och kopplingen dem emellan måste läras in. De har även ett system av regler för hur språksymbolerna används, vilket är språkets grammatik. De tecknade språken beskrivs främst som gestuella och visuella språk. Det innebär att språket produceras med händer kombinerat med händernas form, rörelser och deras läge. Men även rörelser med munnen, ansiktet, ögonen, huvudet och överkroppen ingår i språkproduktionen. Till och med det tredimensionella området framför den tecknandes kropp kan ingå.  Allt uppfattas med synen.

Utbildningar i svenskt teckenspråk erbjuds på flera nivåer och i varierad omfattning. Utgångspunkten är en modell i flera steg, där varje utbildningssteg omfattas av 20 timmar. I samråd med målgruppen anpassas utbildningens upplägg och innehåll. 

Målgrupper för utbildning;

  • personal inom förskola, skola och omsorgsverksamhet
  • personliga assistenter
  • vårdnadshavare till teckenspråkiga barn, med flera

Tecken som stöd

Tecken som stöd, ofta förkortat TSS, används främst för att förtydliga och ge stöd för avläsning av det talade språket.  Tecknen som används hämtas från det svenska teckenspråket.

Tecken i förskolan

Att arbeta för att stärka kommunikation och språkförmåga i förskolan innebär att ha fokus på språk och samspel i hela lärandet. Barn tillägnar sig språk i olika takt och för att stötta alla barns möjligheter att kommunicera i meningsfulla sammanhang är tecken ett kraftfullt komplement till det talade språket.

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation

Ibland behövs andra vägar än tal för att kommunikation ska bli möjlig; AKK, Alternativ och kompletterande kommunikation.  Det finns flera olika AKK-sätt som exempelvis  bilder, symboler och talande hjälpmedel.
Den mest använda AKK-formen är tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, förkortat TAKK.