Barbro Nilsson Lundgren 070-6331192 utbildninginorr@gmail.com

Språk och kommunikation

Kommunikation är en social process som innebär att dela tankar, känslor och erfarenheter med andra och bygger på ömsesidighet och gemenskap med omgivningen. Att kunna kommunicera är en grundläggande mänsklig rättighet som alla har, oavsett funktionsförmåga. 

Alla kan inte tala, men alla kan kommunicera.

Alla vi människor behöver förutsättningar att uttrycka oss i samspel med andra, oberoende om vi har ett talat språk eller om vi kommunicerar på teckenspråk, med kroppskommunikation, bilder, symboler eller tecken som alternativ och kompletterande kommunikation.

Fungerande kommunikation är en förutsättning för lärande och ett kommunikativt arbetssätt är av stor betydelse. I styrdokument, lagar och FN-konventioner framgår vad som gäller och de ger oss stöd i arbetet med att utveckla kommunikativa lärmiljöer.

Ytterst handlar det om allas rätt att kunna bestämma över sina egna liv och att vara delaktiga i samhället.

Målgrupper för utbildningar

Utbildningar i svenskt teckenspråk, tecken som stöd och tecken som alternativ och kompletterande kommunikation  vänder sig till olika målgrupper inom: 

– förskola, skola  och fritidshem

– elevhälsan

– korttidsboenden och gruppboenden

– daglig verksamhet

– personlig assistansverksamhet

– hörselrehabilitering och habilitering,

   med flera 

 

 

Utbildningarna erbjuds även vårdnadshavare till teckenspråkiga barn eller till barn som använder Tecken som alternativ  och kompletterande kommunikation.

Utifrån målgrupp och nivå erbjuds en väl anpassad utbildningsplan.

Tecken i förskolan – Ett verktyg för att stärka språk och kommunikation, är en riktad utbildning och vänder sig till pedagoger som arbetar inom förskolan.

Samtliga utbildningar anordnas av beställaren på vald plats. I utbildningsmaterialet används digitala verktyg där deltagarna får tillgång till en webbaserad utbildningsportal. Här ges möjlighet att i efterhand studera inspelade övningar.

​Välkommen att kontakta mig för mera information om utbildningarnas innehåll och upplägg.

 

 

Kontakt