Barbro Nilsson Lundgren 070-6331192 utbildninginorr@gmail.com

Välkommen till Utbildning i Norr!

 

oberoende om vi har ett talat språk, kommunicerar på teckenspråk, med bilder, symboler eller tecken som ett alternativ och komplement i kommunikationen.

Att kunna kommunicera är en grundläggande mänsklig rättighet som alla har oavsett funktionsförmåga.

Svenskt teckenspråk

Det svenska teckenspråket är ett självständigt språk med eget lexikon och en egen grammatik. Språket uppfattas med ögonen och uttrycks med händerna, kroppen och ansiktets olika signaler. Tecken i det svenska teckenspråket är språksymboler på samma sätt som ord  är symboler i talade språk. 

Tecken som stöd

Tecken som stöd, ofta förkortat TSS, används främst för att förtydliga och ge stöd för avläsning av det talade språket.  Tecknen som används hämtas från det svenska teckenspråket.

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation

Ibland behövs andra vägar än tal för att kommunikation ska bli möjlig; AKK, Alternativ och kompletterande kommunikation.  Det finns flera olika AKK-sätt som exempelvis  bilder, symboler och talande hjälpmedel.
Den mest använda AKK-formen är tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, förkortat TAKK.

Tecken i förskolan

Att arbeta för att stärka kommunikation och språkförmåga i förskolan innebär att ha fokus på språk och samspel i hela lärandet. Barn tillägnar sig språk i olika takt och för att stötta alla barns möjligheter att kommunicera i meningsfulla sammanhang är tecken ett kraftfullt komplement till det talade språket.

 

En presentation 

Som legitimerad lärare i svenskt teckenspråk har jag under många år arbetat med undervisning i både teckenspråk och tecken som stöd. Med lång erfarenhet av att undervisa; inom Folkhögskola på Teckenspråkslinje och Vuxendövtolkutbildning, inom Landstingets Hörselverksamhet med utbildningar för vårdnadshavare och pedagoger, samt inom för-, grund- och gymnasieskolan har jag stor pedagogisk erfarenhet och specialkompetens till att anpassa utbildning till många olika målgrupper. 

Kontakt

Kontakt

Barbro Nilsson Lundgren
070-6331192
E-Post: utbildninginorr@gmail.com