Barbro Nilsson Lundgren 070-6331192 utbildninginorr@gmail.com

Tecken som stöd

Tecken som stöd, ofta förkortat TSS, används främst för att förtydliga och ge stöd för avläsning av det talade språket. Det används bland annat av personer med hörselnedsättning eller de som blivit döva i vuxen ålder. Ett stöd för avläsning av ett tidigare etablerat talat språk. Det kan också vara ett språkstärkande verktyg för barn i språklig sårbarhet eller nyanlända med annat modermål. Enskilda tecken stöder betydelsebärande ord i en mening, vilket betyder att inte alla ord tecknas. Tecknen som används hämtas från det svenska teckenspråket.

   Målgrupper för utbildning: 

  • personer med egen hörselnedsättning eller vuxendöva och deras anhöriga. 
  • pedagoger/personal som arbetar inom skola- och omsorgsverksamhet med elever;                 
  • – med hörselnedsättning                                  – i språklig sårbarhet, eller nyanlända med annat modersmål. 
  • Det kan också vara bibliotekets personal som erbjuder sagostunder och önskar en introduktionsutbildning i det språkstärkande verktyget, tecken som stöd.

Svenskt teckenspråk

Det svenska teckenspråket är ett självständigt språk med eget lexikon och en egen grammatik. Språket uppfattas med ögonen och uttrycks med händerna, kroppen och ansiktets olika signaler. Tecken i det svenska teckenspråket är språksymboler på samma sätt som ord  är symboler i talade språk. 

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation

Ibland behövs andra vägar än tal för att kommunikation ska bli möjlig; AKK, Alternativ och kompletterande kommunikation.  Det finns flera olika AKK-sätt som exempelvis  bilder, symboler och talande hjälpmedel.
Den mest använda AKK-formen är tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, förkortat TAKK.

Tecken i förskolan

Att arbeta för att stärka kommunikation och språkförmåga i förskolan innebär att ha fokus på språk och samspel i hela lärandet. Barn tillägnar sig språk i olika takt och för att stötta alla barns möjligheter att kommunicera i meningsfulla sammanhang är tecken ett kraftfullt komplement till det talade språket.