Barbro Nilsson Lundgren 070-6331192 utbildninginorr@gmail.com

Svenskt teckenspråk

Det svenska teckenspråket är ett självständigt språksystem med eget lexikon och en egen grammatik. Språket uppfattas med ögonen och utrycks med händerna, kroppen och ansiktets olika signaler. Talade och tecknade språk har både likheter och olikheter, men de har i princip samma uppbyggnad. Tecken och ord är språksymboler, det vill säga de har en form och en betydelse, och kopplingen dem emellan måste läras in. De har även ett system av regler för hur språksymbolerna används, vilket är språkets grammatik. De tecknade språken beskrivs främst som gestuella och visuella språk. Det innebär att språket produceras med händer kombinerat med händernas form, rörelser och deras läge. Men även rörelser med munnen, ansiktet, ögonen, huvudet och överkroppen ingår i språkproduktionen. Till och med det tredimensionella området framför den tecknandes kropp kan ingå.  Allt uppfattas med synen.

Utbildningar i svenskt teckenspråk erbjuds på flera nivåer och i varierad omfattning. Utgångspunkten är en modell i flera steg, där varje utbildningssteg omfattas av 20 timmar. I samråd med målgruppen anpassas utbildningens upplägg och innehåll.

  • Målgrupper  kan vara; personal inom skol- och omsorgsverksamhet, personliga assistenter eller vårdnadshavare till teckenspråkiga barn