Barbro Nilsson Lundgren 070-6331192 utbildninginorr@gmail.com

Om företaget

Som legitimerad lärare i svenskt teckenspråk har jag under många år arbetat med undervisning i både teckenspråk och tecken som stöd. Med lång erfarenhet av att undervisa; inom Folkhögskola på Teckenspråkslinje och Vuxendövtolkutbildning, inom Landstingets Hörselverksamhet med utbildningar för vårdnadshavare och pedagoger, samt inom för-, grund- och gymnasieskolan har jag stor pedagogisk erfarenhet och specialkompetens till att anpassa utbildning till många olika målgrupper